Information om Rapporteravildsvin

Rapportera vildsvin är ett verktyg framtaget för användning av rapportering av vildsvinsfynd inom restriktionsområde. Inrapporteringen av kadaver görs i syfte att möjliggöra en effektiv bekämpning. Varje rapporterat fynd genererar ett unikt kadaverfynds-id. Detta idnummer gör det möjligt för bekämpningsarbetet att följa det upphittade fyndet hela vägen avseende provtagning, omhändertagande och destruktion, samt koppla fyndplats till provresultat.