Observationer

Fält med * är obligatoriska vid registrering

Plats för observation

Hämta min position

Latitud

Longitud

Detaljerad beskrivning av plats

Vad har observerats

Färska spår av vildsvin

Antal levande vildsvin

Ålderskategorier levande vildsvin

Eventuell kommentar

Eventuell kommentar

Kontaktuppgifter

SVA kommer att behandla ditt namn, kontaktuppgifter och positionsuppgift för att kunna bistå Jordbruksverket i åtgärder med anledning av utbrottet av Afrikansk svinpest (ASF) och med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Se mer under inledning.

Namn

Telefonnummer

Epost

Skicka in rapport