Inledning

Rapportera vildsvin är ett verktyg framtaget för användning av rapportering av vildsvinsfynd inom restriktionsområde. Inrapporteringen av kadaver görs i syfte att möjliggöra en effektiv bekämpning. Varje rapporterat fynd genererar ett unikt kadaverID. Detta idnummer gör det möjligt för bekämpningsarbetet att följa det upphittade fyndet hela vägen avseende provtagning, omhändertagande och destruktion, samt koppla fyndplats till provresultat

Personuppgiftsbehandling

När du använder denna app kommer SVA att behandla ditt namn, kontaktuppgifter och positionsuppgift. Behandlingen sker för att SVA ska kunna bistå Jordbruksverket i åtgärder med anledning av utbrottet av Afrikansk svinpest (ASF) och med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att överföras till ett land utanför EU/EES (USA) i och med användning av en molntjänst. Överföringen kan ske då EU-kommissionen beslutat att USA (gällande företag som omfattas av regelverket) har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifterna. Förutom SVA:s personal kommer uppgifterna delas med Jordbruksverket samt eventuellt även andra myndigheter som behöver dem för arbetet med anledning av utbrottet av Afrikansk svinpest (ASF). För mer information om SVA:s personuppgiftsbehandling se SVAs information om hantering av personuppgifter